2018 “Guilty or innocent, that isn’t the question” in Gent

Solotentoonstelling met nieuw werk in galerie S&H De Buck. Opening 16 september om 15u. Met muzikale performance door Peter Jacquemyn (contrabas) en inleiding door Bruno Vanobbergen (kinderrechtencommisaris).

foto uitnodig 'gultty or
‘guilty or innocent, that isn’t the question’,100×80 cm,2018

Johan Clarysse stelt in deze reeks schilderijen vragen, vragen rond het statuut van het kind, de grenzen tussen volwassen en onvolwassen, hij exploreert de blik van het kind op de volwassen wereld en de blik van de volwassene op het kind.
Enerzijds – in de lijn van de opvattingen van een J.J Rousseau- is de socialisatie van het kind tot de volwassen leeftijd te beschouwen als een vorm van macht, uitgeoefend door (goedbedoelende) ouders, de school en allerlei maatschappelijke instituties. Het gaat om een geleidelijk proces waarbij de onschuld en de puurheid van het kind zienderogen wordt afgeremd. Anderzijds kan men de vraag stellen of het kind of de jongere wel zo puur en onschuldig is zoals de common sense ons laat geloven. Het concept kind zoals wij het nu kennen is trouwens van relatief recente datum.
Maar terzefdertijd gaat het natuurlijk over schilderkunst en de manier waarop hij deze thema’s schilderkunstig vormgeeft. Het spanningveld tussen het hoe en het wat. Zijn beelden en portretten zijn niet rechtlijnig, ze blijven dubbelzinnig : tederheid en dreiging, schuld en onschuld, speelsheid en ernst, nostalgie en kritiek, zijn met elkaar verweven of roepen mekaar op.

adHartS&H_clarysse-2018OK1 (1)

Finissage expo met film ‘Cria Cuervos’ van Carlos Saura: 21 oktober 14u-17u.

Recensie H-Art:
In de schilderijen en tekeningen van Johan Clarysse betreden we een caleidoscopisch panopticum opgebouwd uit geschilderde filmstills à la David Lynch of Lars von Trier. De kunstenaar….
artikel h-art guilty or 1

Artikel the art Couch: over elegante haperingen, op bezoek bij Johan Clarysse:
Benieuwd naar zijn nieuwe reeks “Guilty or innocent, that isn’t the question’ die vanaf 16 september getoond wordt…
Lees meer:  http://www.theartcouch.be/top-4/elegante-haperingen-johan-clarysse/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *