Contact

Johan Clarysse
Bevrijdingslaan 1
8000 Brugge
0032 (0)472 90 59 33
johan_clarysse@hotmail.com
Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25
9000 Gent
0032 (0)9 225 10 81
sdebuck@skynet.be
www.siegfrieddebuck.be/galerie

Copyright

De teksten, lay-out en afbeeldingen op en andere onderdelen van deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht.
Kopieën, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een onderdeel van de site, in welke vorm of op welke manier dan ook zijn verboden, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht: Johan Clarysse. Elke inbreuk op het auteursrecht kan leiden tot vervolging. Ieder geschil met betrekking tot deze site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving en enkel de rechtbank van Brugge is bevoegd.