2006 MAKING SENSE

Ook aan het kunstluik bij “Making sense in the city”, een symposium van het CICI (Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie) over stad en globalisering neemt Johan Clarysse deel. Dit symposium gaat door van 17 tot 20 december in Gent. Meer details in het persbericht.

PERSBERICHT

Making Sense in the City
17-20 december in Gent

Wat zijn de gevolgen van de stedelijkheid op de manier waarop wij de wereld ervaren, waarop we betekenis geven aan onszelf in deze beweeglijke context van verstedelijking en globalisering, in deze als ‘onzeker’ gedefinieerde tijden? Hoe werken culturen op elkaar in, waar staan religieuze tradities vandaag de dag voor, hoe wordt de stad ‘gebruikt’ door media en netwerken, actiegroepen?

Making Sense in the City: een stand van zaken, een analyse – een aanbod van inspirerende inzichten. Zeven internationaal gerenommeerde onderzoekers en theoretici stellen ieder een thema voor dat verder wordt bediscussieerd met andere deelnemers uit academische, artistieke en socio-culturele middens. Er is ruim tijd voorzien voor debat.

Making Sense in the City: vier dagen uitwisseling en actieve participatie, en dialoog, tussen publiek en sprekers: antropologen, sociologen, beeldende kunstenaars, vormingswerkers, vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwingen, theateracteurs, performers, filosofen.

Vier dagen gesprekken, theatervoorstellingen, tentoonstellingen en interventies allerhande. Midden in de stad. De noties ‘ontmoeting en uitwisseling’ krijgen een vertaling in het feit dat de lezingen en discussies plaatsvinden in het stadstheater, NTGent, terwijl de universitaire Aula een ontmoetingsruimte wordt waar hedendaagse kunstenaars hun werk zullen tonen.

Making Sense in the City met Rik Pinxten, Ulf Hannerz, Mohammed Arkoun, Paola Bacchetta, Loïc Wacquant, Laura Nader, Faye Ginsburg, Abdou Maliq Simone en de actieve participatie van vele andere academici. Theater: ‘Wunderbaum’ en ‘Brandhaarden-Zin in de Stad’ (NTGent). Beeldende kunst van Els Dietvorst, Aglaia Konrad, Orla Barry, Francis Alÿs, Etienne Bruneel, Hoang Tan Nguyen, Hassan Darsi, Minerva Cuevas, Haleh Redjaian, Stefaan Van Biesen, Dany Lobe, Piet Pollet, Sofie Muller, Koen Blanckaert, Karl Mechnig, Johan Clarysse, Piki en Liesbet Verschueren, Luc Vandervelde, Michael Chia, Andreas Lyberatos, Siegfried De Buck, Johan Clarysse, Carlos Navarrete

meer info op www.makingsense.ugent.be
voor verdere toelichtingen, interviews enzo, contact Ine Pisters inepisters@hotmail.com of (00032)(0) 497 54 84 73

organisatie Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie (CICI – Universiteit Gent) ism NTGent, Firefly, A Prior Magazine, Hogeschool Gent – Departement K.A.S.K. (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten), Elektrischer Schnellseher, S.M.A.K., MuHKA, aRGOS centre for art & media, Initiatief Beeldende Kunsten (IBK), Universiteit Gent, De Centrale, Humanistisch-vrijzinnige vereniging (HVV), KifKif, Galerie S. & H. De Buck, Galeria d’Art Horizon, European Science Fund (ESF), Fonds Natioonal de la Recherche Scientifique (FNRS), Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO), Unie van Vrijzinnige Verenigingen (UVV), Instellingen Morele Dienstverlening (IMD) Oost-Vlaanderen, Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse Gemeenschap

Onder andere deze twee nieuwe werken werden getoond. 181nieuw600 183nieuw600

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *