2005 BEELDSPELINGEN/JEUX D’IMAGES

141strookJohan Clarysse stelde samen met Boaz Kaizman (Isr) tentoon in Ciap, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt, van 22 juli tot 3 september 2005. Voor meer infomatie surf http://www.ciap.be.  126hasselt05

Tekst bij reeks BEELDSPELINGEN/JEUX D’IMAGES, 2005.

|> Boaz Kaizman en Johan Clarysse dansen beiden op een dunne koord. Langs de ene kant gaapt de afgrond van onze beeldcultuur, langs de ander kant het diep van het woord. En in deze grijze zone tussen woord een beeld creëren zij beiden, vanuit hun eigen achtergrond, artefacten als woordspelingen. De filmstills van Clarysse beklijven als een schreeuw om de onmacht van communicatie, terwijl de enigmatische woordinstallaties van Kaizman de toeschouwer achterlaten in Kafkaïaanse vervreemding. Overigens, toeschouwers zijn niet toegelaten!

|> Boaz Kaizman and Johan Clarysse are like walkers on a high wire. On the one side yawns the bottomless abyss of our visual culture, on the other side the deep of words. And inside this gray area between word and image, they create both, out of their own background, artefacts as word games. The filmstills of Clarysse sink in as a cry because of the impotence of communication. The enigmatic word installations of Kaizman leave the beholder behind in a Kafkaian alienation. Beside, beholders are forbidden!

Joannes Késenne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *