ARTIKELS EN PUBLICATIES

MONOGRAFIE 

In december 2007  verscheen een monografie/kunstboek over het werk van de laatste vier jaar van Johan Clarysse. Het boek verschijnt bij Ludion en telt 130 pagina's. Naast een 80-tal kleurenafbeeldingen zijn twee kunstkritische teksten en een interview opgenomen.

Het boek komt tot stand in samenwerking met Luc Derycke (MER paper kunsthalle), een autoriteit wat betreft het vormgeven van kunstboeken in onze contreien (zie www.lucderycke.be). Zijn veelvuldige samenwerking met musea als het S.M.A.K., het MuHKA en andere kunstinstellingen, getuigen hiervan. Een eerste tekstbijdrage is van Marc Ruyters, bekend Vlaams kunstcriticus die o.a. schreef voor Knack, De Morgen en de cultuurbijlage van de Financieel Economische Tijd. Hij is tevens stichter en hoofdredacteur van <H>art, tijdschrift voor hedendaagse kunst. Een tweede, meer kunstfilosofische bijdrage is van de hand van Stef Van Bellingen, gewaardeerd kunstcriticus, curator van diverse tentoonstellingen en medewerker van o.m. Amarant. Ten slotte is in het boek ook een gesprek opgenomen tussen professor F. Geerardyn van de Rijksuniversiteit Gent en Johan Clarysse, dat vooral focust op het thema kunst en psychoanalyse. Al deze teksten zullen ook in het Engels vertaald en gepubliceerd worden.

Het boek is te koop voor 25 euro.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de galerie of de kunstenaar.

Tevens is er een speciale oplage van 20 gesigneerde exemplaren met een originele tekening erbij. Enkele voorbeelden van deze tekeningen vind je hieronder.